Hướng dẫn cách nối ghép nhiều file PDF thành một file online trực tuyến

Do nhu cầu công việc bạn cần gộp nhiều nội dung báo cáo thành 1 file để tổng hợp cho cuối năm. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách nối ghép nhiều file PDF thành một file online.

Hiện nay có rất nhiều trang web hỗ trợ tính năng này PDF.vn đã lọc ra 3 trang web giúp các bạn hoàn thành công việc hiệu quả và nhanh nhất.

1. Nối ghép file PDF trên trang: https://smallpdf.com

Bước 1: Truy cập vào trang web thông qua đường link: https://smallpdf.com/vi/merge-pdf -> kích Chọn File để tải file cần ghép lên web (hoặc có thể kéo thả file ảnh hoặc lựa chọn từ dropbox… tùy thuộc dữ liệu nguồn):

Truy cập vào trang web thông qua đường link: https://smallpdf.com/vi/merge-pdf

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép -> Open:

Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép

Bước 3: Sau khi file thứ nhất được tải lên web kích chọn Thêm nhiều file PDF để tải file tiếp theo cần nối:

kích chọn Thêm nhiều file PDF để tải file tiếp theo cần nối

Bước 4: Lựa chọn đường dẫn tới file cần nối -> kích chọn Open:

Lựa chọn đường dẫn tới file cần nối

Bước 5: Bạn có thể lựa chọn nhiều file khác để ghép với thao tác tương tự. Ví dụ ở đây lựa chọn ghép 2 file thành 1 file. Sau khi 2 file đã được tải lên web kích chọn Ghép file PDF!:

Sau khi các file đã được tải lên web kích chọn Ghép file PDF

Bước 6: Quá trình ghép được trang web thực hiện:

Quá trình ghép được trang web thực hiện

Bước 7: Sau khi ghép file thành công kích chọn Tải file về ngay để tải về máy. Lưu ý file nào được tải lên web sau sẽ được nối vào cuối của file trước:

Kích chọn Tải file về ngay để tải về máy

2. Nối file PDF trên trang https://pdfio.co

Bước 1: Truy cập vào trang thông qua đường link: https://pdfio.co/vn/merge-pdf/ -> kích chọn Chọn PDF(s) bạn có thể lựa chọn file từ máy tính, dropbox, google driver… Ví dụ ở đây lựa chọn từ máy tính cá nhân:

Truy cập vào trang thông qua đường link: https://pdfio.co/vn/merge-pdf/

Bước 2: Lựa chọn file cần ghép -> file dữ liệu được tải lên web -> kích chọn Add gửi các file PDF để lựa chọn thêm các file cần ghép:

Lựa chọn file cần ghép

Bước 3: Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép -> kích chọn Open:

Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép

Bước 4: Bạn có thể lựa chọn thêm nhiều file khác để ghép. Ví dụ ở đây chọn 2 file, sau khi 2 file được tải lên web thành công kích chọn Gộp PDF:

Kích chọn Gộp PDF

Bước 5: Quá trình gộp file thành công kích chọn Tải về để tải file đã ghép về máy:

Quá trình gộp file thành công kích chọn Tải về

3. Ghép file PDF trên trang http://pdfjoiner.com

Bước 1: Truy cập vào trang thông qua đường link: http://pdfjoiner.com/vi/ -> kích chọn Tải tệp lên:

Kích chọn Tải tệp lên

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép -> kích chọn Open:

Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép

Bước 3: Sau khi file thứ nhất được tải lên web thành công kích chọn Tải tệp lên để lựa chọn thêm các file khác cần ghép nối:

Kích chọn Tải tệp lên để lựa chọn thêm các file khác

Bước 4: Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép -> kích chọn Open:

Lựa chọn đường dẫn tới file cần ghép kích chọn Open

Bước 5: Sau khi 2 file được tải lên web thành công kích chọn Nhập tệp tiến hành ghép file (bạn có thể lựa chọn thêm các tệp khác để ghép với thao tác tương tự):

Kích chọn Nhập tệp tiến hành ghép file

Bước 6: Quá trình ghép tệp thành công -> kích chọn lưu tập tin -> chọn OK để tải file đã ghép về máy:

Quá trình ghép tệp thành công

Trên đây là hướng dẫn cách nối ghép nhiều file PDF thành một file online hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận