Chuyển tài liệu sang PDF bằng DocuFreezer

Với nhu cầu chia sẻ tài liệu càng ngày càng nhiều, mà Microsoft Word và Microsoft Excel là những tài liệu dễ dàng bị thay đổi định dạng bên trong, nên các bạn muốn chuyển chúng sang định dạng cố định như PDF để không bị thay đổi nội dung bên trong.

DocuFreezer

Các bạn có thể sử dụng phần mềm DocuFreezer để chuyển đổi các tài liệu Word, Excel và các tài liệu khác của Office sang PDF.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải phần mềm tại trang chủ www.docufreezer.com

Bước 2: Mở file cài đặt, chọn Yes.

Yes

Bước 3: Chọn Next.

Next

Bước 4: Chọn I accept the agreement và chọn Next để tiếp tục.

I accept the agreement

Bước 5: Nhấn nút Browse để chọn địa chỉ chứa file cài đặt, nếu không để mặc định sau đó chọn Next.

Browse

Bước 6: Chọn một số tùy chọn Add shortcut to the DocuFreezer software on your desktop (thêm shortcut ra desktop), Lauch the DocuFreezer software after installation finished (chạy phần mềm sau khi cài đặt kết thúc). Sau đó chọn Next.

Add shortcut to the DocuFreezer software on your desktop

Phần mềm sẽ tự động cài đặt và sau khi cài đặt xong sẽ mở chương trình nếu bạn chọn vào ô vuông trước Lauch the DocuFreezer software after installation finished.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm DocuFreezer

Bước 1: Mở chương trình DocuFreezer.

Bước 2: Chọn Add Files để thêm tập tin, chọn Add Folder để thêm thư mục chứa tập tin.

Add Files

Nếu là tài liệu Word các bạn chọn kiểu định dạng là Microsoft Office Word (*.doc, *.docx).

Microsoft Office Word

Nếu là tài liệu Excel thì các bạn chọn kiểu định dạng Microsoft Office Excel XLS (*.xls, *.xlsx).

Microsoft Office Excel XLS

Sau đó chọn đến file các bạn muốn chuyển và nhấn OK.

Bước 3: Chọn biểu tượng để chọn đường dẫn đến thư mục lưu file PDF sau khi chuyển xong.

Chọn biểu tượng Browse

Bước 4: Chọn định dạng file đầu ra là PDF.

Chọn định dạng PDF

Bước 5: Chọn Start để bắt đầu chuyển đổi.

Start

Có thông báo các bạn chọn Continue để tiếp tục.

Continue

Thông báo thành công các bạn chọn OK.

OK

File PDF sau khi chuyển đổi xong.

Hoàn thành chuyển đổi

Từ giờ cùng với phần mềm DocuFreezer các bạn có thể chuyển các tài liệu Office sang PDF một cách đơn giản.

Viết bình luận