Liên Hệ

Mọi vấn đề liên quan đến việc xử lý tài liệu như:

- Chuyển file PDF sang Word, Excel

- Chuyển Word, Excel, Powerpoint sang PDF

- Chuyển file scan sang Word

- Chuyển file PDF, Word, Powerpoint sang HTML

- Chuyển file PDF, Word, Powerpoint sang Flash

- Chuyển mã văn bản tự động từ TCVN, VNI... sang Unicode

- Hệ thống, phần mềm xử lý, chuyển đổi, bóc tách tài liệu tự động

.....

Các bạn liên hệ qua địa chỉ mail: HoTroPDF@gmail.com

Chúng tôi sẽ phản hồi lại sớm nhất.