Hướng dẫn cách chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF online trực tuyến

Ở bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cách chuyển đổi một hoặc nhiều file ảnh JPG sang PDF trên 3 trang web trực tuyến.

1. Chuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com

Bước 1: Truy cập vào trang web thông qua đường link: https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf -> giao diện web hiển thị -> kích Chọn File để tải file cần chuyển đổi lên web (hoặc có thể kéo thả file ảnh hoặc lựa chọn từ dropbox… tùy thuộc dữ liệu nguồn):

Truy cập vào trang web thông qua đường link: https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF -> Open:

Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF

Bước 3: File được tự động tải lên trang web, yêu cầu các bạn lựa chọn khổ giấy, hướng giấy dọc hoặc ngang và căn lề cho bức ảnh, trường hợp bạn muốn chuyển đổi thêm file ảnh khác kích chọn Thêm nhiều hình ảnh -> kích chọn Tạo DPF ngay:

Kích chọn Tạo DPF ngay

Bước 4: Quá trình chuyển đổi tự động xử lý:

Quá trình chuyển đổi tự động xử lý

Bước 5: Quá trình chuyển đổi thành công -> kích chọn vào Tải file về ngay để tải về máy:

Quá trình chuyển đổi thành công

Kết quả đã tạo được file PDF từ các ảnh JPG trên trang smallpdf.com:

Kết quả đã tạo được file PDF từ các ảnh JPG trên trang smallpdf

2. Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com

Bước 1: Truy cập vào trang thông qua đường link: http://jpg2pdf.com/vi/ -> kích chọn Tải tệp lên:

Truy cập vào trang thông qua đường link: http://jpg2pdf.com/vi/

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF -> Open:

Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF

Bước 3: File ảnh được tải lên web -> kích chọn Liên kết để tạo file PDF:

File ảnh được tải lên web

Bước 4: Hộp thoại thông báo hiển thị tích chọn Lưu tập tin -> OK để tải file PDF đã tạo từ nhiều ảnh JPG về máy tính của bạn:

Tải file PDF đã tạo từ nhiều ảnh JPG về máy tính của bạn

Kết quả đã tạo được file PDF từ các ảnh JPG trên trang jpg2pdf.com:

Kết quả đã tạo được file PDF từ các ảnh JPG

3. Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://imagetopdf.com

Bước 1: Truy cập vào trang thông qua đường link: http://imagetopdf.com/vi/  -> kích chọn Tải tệp lên:

Truy cập vào trang thông qua đường link: http://imagetopdf.com/vi/

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF -> Open:

Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF

Bước 3: Ảnh được tải lên web -> Kích chọn Liên kết thực hiện tạo file PDF từ các ảnh JPG:

Kích chọn Liên kết thực hiện tạo file PDF từ các ảnh JPG

Bước 4: Quá trình tạo file PDF thành công -> tích chọn Lưu tập tin kích chọn OK để tải file PDF đã tạo về máy tính:

Kích chọn OK để tải file PDF đã tạo về máy tính

Kết quả đã tạo được file PDF từ các ảnh JPG trên trang imagetopdf.com:

File PDF từ các ảnh JPG trên trang imagetopdf

Trên đây là hướng dẫn cách chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF online hy vọng giúp ích cho các bạn khi muốn giảm dung lượng file ảnh.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận