Gỡ mật khẩu file PDF bằng Decrypt PDF

Nhiều tập tin PDF khi mở lên không thể in ấn, sao chép hay chỉnh sửa là do tập tin PDF đó đã được bảo mật bằng mật khẩu. Để có thể thực hiện các thao tác trên tập tin PDF các bạn cần gỡ bỏ mật khẩu của tập tin.

Decrypt PDF

Để gỡ bỏ mật khẩu trong tập tin PDF các bạn có thể sử dụng phần mềm Decrypt PDF, là một trong những phần mềm tốt giúp các bạn gỡ bỏ mật khẩu cho tập tin PDF.

Hướng dẫn cài đặt Decrypt PDF

Bước 1: Các bạn tải file cài đặt về máy tính.

Bước 2: Mở file cài đặt của phần mềm, có hộp thoại xuất hiện các bạn chọn Next.

Next 1

Bước 3: Chọn I accept the agreement và chọn Next.

Next 2

Bước 4: Chọn Browse để thay đổi thư mục chứa file cài đặt (có thể để mặc định) sau đó nhấn Next.

Next 3

Bước 5: Chọn Install để cài đặt.

Install

Bước 6: Hộp thoại thông báo cài đặt hoàn thành các bạn chọn Finish để kết thúc.

Finish

Cách sử dụng Decrypt PDF để gỡ mật khẩu file PDF

1. Các bạn mở giao diện phần mềm sau khi cài đặt xong.

2. Nhấn Add Files để thêm file PDF cần gỡ mật khẩu, có yêu cầu nhập mật khẩu cho file, các bạn cần nhập đúng mật khẩu.

Add Files

3. Xóa file PDF ra khỏi danh sách, chọn chuột phải và chọn Remove.

Remove

4. Chọn thư mục chứa file đầu ra.

Output Folder

- Save to the same folder as source pdf file: Lưu cùng trong thư mục chứa file PDF đầu vào.

- Customize: Các bạn có thể chọn thư mục lưu file bằng cách nhấn biểu tượng … và chọn đến thư mục bạn muốn.

5. Nhấn Decrypt PDF để gỡ bỏ.

Nhấn chọn Decrypt PDF

Sau khi chuyển đổi thành công sẽ có thông báo các bạn nhấn OK.

Thông báo

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm và cách sử dụng Decrypt PDF để gỡ bỏ mật khẩu cho file PDF. Các bạn có thể cài đặt về máy tính và dùng Decrypt PDF để gỡ bỏ mật khẩu những file PDF mà các bạn muốn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận